Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 01-08-2016
Versió: 8.0m
Descripció:
  • MM32 i TIFIMG: S'ha incorporat el model per tessel·les (tiles) en la importació de fitxers TIFF amb paleta.