Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 29-07-2016
Versió: 8.0m
Descripció:
  • MM32 i TIFIMG: S'ha corregit diversos errors en la importació de TIFF.