Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-07-2016
Versió: 8.0m
Descripció:
  • GeMM: S'ha corregit un error que provocava un accés invàlid a memòria en casos molt puntuals quan s'eliminava un procés del llinatge que no tenia propòsit definit.