Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-07-2016
Versió: 8.0m
Descripció:
  • ClaskNN: S'ha afegit l'opció de crear el mapa d'incertesa del resultat de la classificació. Amb aquest mapa s'aconsegueix conèixer la distribució espacial de la incertesa en el procés de creació del mapa.