Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-07-2016
Versió: 8.0m
Descripció:
  • BufDist: S'ha agefit, al mode de generació de mapes de distàncies, l'opció de crear mapes de distància mínima respecte de l'eix X i respecte de l'eix Y.