Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-07-2016
Versió: 8.0m
Descripció:
  • BufDist: S'ha dut a terme la portabilitat del codi a 64 bits i se n'ha generat una versió estable.