Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-06-2016
Versió: 8.0m
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un error en la visualització de la selecció de capes ArcSDE.
  • TiraVec: S'ha implementat la rasterització de capes TIN amb el criteri que a cada cel·la de la capa resultat se li assigni la cota interpolada a partir dels tres vèrtexs del triangle on està contingut.