Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 07-06-2016
Versió: 8.0m
Descripció:
  • DensRas. S'ha generat una versió de 64 bits.
  • DensRas. S'ha fet que el resultat de densificar un fitxer indexat sigui indexat.
  • KMLMM: S'ha corregit un error que podia provocar accessos invàlids de memòria en determinats casos, quan l'identificador del sistema de referència era molt llarg.