Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 06-06-2016
Versió: 8.0m
Descripció:
  • Combicap: S'ha corregit el fet que el programa es tancava en combinar una capa ràster amb un camp de nom "1" i una capa de polígons.
  • Ombra: S'ha generat una versió de 64 bits.