Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 01-06-2016
Versió: 8.0m
Descripció:
  • BufDist: S'ha corregit el fet que no es documentava correctament el llinatge del resultat.