Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 26-05-2016
Versió: 8.0m
Descripció:
  • Bufdist: S'ha corregit el fet que, en voler un buffer de tipus IMG, es generava un tesaurus de categories errònies.