Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-05-2016
Versió: 8.0m
Descripció:
  • Perfils: S'ha corregit el fet que el programa calculava malament el perfil generat en certs casos amb NODATA.
  • Perfils: S'ha millorat el títol de la gràfica generada.