Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-05-2016
Versió: 8.0m
Descripció:
  • TIFFIMG: S'ha corregit el fet que el programa es tancava quan no detectava un fitxer de format incorrecte.