Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 19-05-2016
Versió: 8.0m
Descripció:
  • Ciclar: S'ha generat una versió de 64 bits.
  • Ciclar: S'ha optimitzat enormement la velocitat en el reciclat per nodes.