Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 18-05-2016
Versió: 8.0m
Descripció:
  • RasTop: S'ha generat una versió de 64 bits.
  • RasTop: S'ha corregit el fet que el programa es tancava si s'intentava generar una capa massa gran. Actualment acaba explicant el problema de falta de memòria de forma correcta. Es pot usar la versió de 64 bits per a vectoritzar fitxers grans.
  • RasTop: S'ha millorat l'aplicació de manera que es poden agrupar polígons amb el mateix atribut i en contacte per un node. També s'ha optimitzat enormement la velocitat d'agrupació.
  • RasTop: S'ha millorat la informació del progrés d'agrupació de polígons.
  • RasTop: S'ha millorat l'aplicació de manera que es pot evitar la generació de polígons.
  • RasTop: S'ha millorat l'aplicació de manera que es pot evitar l'agrupació de polígons amb mateix atribut i en contacte per un node.
  • RasTop: S'ha corregit el fet que el camp generat en la vectorització no era un camp simbolitzable.
  • RasTop: S'ha corregit el fet que es creava un registre de més si hi havia zona interior NODATA en el ràster.