Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-05-2016
Versió: 8.0m
Descripció:
  • GeMM: S'ha afegit la capacitat de reconèixer les metadades del sensor MSI del satèl·lit Sentinel-2.
  • GeMM: S'ha corregit el fet que en demanar un informe complet mostrant les metadades buides, en algun cas apareixien les unitats malgrat no haver-hi dades.
  • GeMM: S'ha corregit el fet que el programa es tancava si s'intentava fer algunes accions sobre els acrònims en "informació sobre la plataforma i el sensor" en el cas que aquests no existissin.