Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-05-2016
Versió: 8.0m
Descripció:
  • WPerfils: S'ha corregit el fet que el botó d'importació no funcionava correctament.