Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-04-2016
Versió: 8.0m
Descripció:
  • SHPTop i MM32: S'ha corregit el fet que no s'importaven correctament els nodes inicials i finals dels fitxers d'arcs en la importació de SHP de polígons.