Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-04-2016
Versió: 8.0m
Descripció:
  • GeMM: S'ha corregit un detall en l'exportació XML i HTML de metadades referent als mitjans de distribució de la capa a través d'Internet.