Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 14-04-2016
Versió: 8.0l
Descripció:
  • TIFIMG i MM32: S'ha corregit un cas concret en què l'aplicació no importava del tot correctament a les metadades l'envolupant expressada en fitxers GeoTIFF que contenien diverses bandes de diferents àmbits geogràfics i resolucions.