Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-04-2016
Versió: 8.0l
Descripció:
  • MiraDades: S'ha adaptat aquesta aplicació, incorporant les finestres d'exploració de fitxers recents en algunes eines: ordenació per camps, join físic de taules, creació de tesaurus i fusió de taules.