Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-04-2016
Versió: 8.0l
Descripció:
  • TIFIMG: S'ha corregit un error en què l'aplicació no exportava correctament a TIFF fitxers de tipus "enter amb signe".
  • TIFIMG i MM32: S'ha corregit un error en què l'aplicació no importava correctament alguns fitxers organitzats internament en tessel·les ("tiles").
  • TIFIMG i MM32: S'ha millorat l'exportació a GeoTIFF afegint aspectes d'envolupant, sistema de referència i valors NODATA ("tag" 42113).
  • TIFIMG i MM32: S'ha millorat l'exportació afegint un fitxer de capçalera (hdr) per a compatibilitat amb el programari ENVI el qual, si més no en algunes versions, no sembla entendre amb total rigor (desplaçament de mig píxel) a quin lloc del píxel de referència correspon la coordenada proporcionada en base a la informació del GeoTIFF (mentre que per exemple ArcGIS sí que ho entén correctament).
  • TIFIMG i MM32: S'ha corregit un error en què en alguns casos (segons si el nom del directori contenia certs nombres) el programa no generava adequadament els noms de les bandes dels TIFF provinents de Landsat 8.