Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 31-03-2016
Versió: 8.0l
Descripció:
  • MiraMon: S'ha fet que, en absència de MiraMon.par, o quan el MiraMon.par no indica quin és el sistema de referència per defecte (clau RefSystem=), aquest passi a ser UTM-31N-ETRS89 en comptes de UTM-31N-UB/ICC. També s'ha fet que UTM-31N-ETRS89 sigui el sistema de referència per defecte en la distribució del MiraMon.