Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 30-03-2016
Versió: 8.0l
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit el fet que es perdia la capacitat de digitalitzar quan es demanava de fer un zoom definint la finestra mentre es tenien les mesures ràpides activades.