Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-03-2016
Versió: 8.0l
Descripció:
  • MiraDades: S'ha millorat diversos aspectes de la interacció amb el CalcIMG en la seva nova funcionalitat de calculadora de camps de taules.