Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-03-2016
Versió: 8.0l
Descripció:
  • WSDEMM: S'ha corregit un error que provocava que la finestra no funcionés correctament si el fitxer de connexió (sds) no tenia contrasenya.
  • SDEMM i MM32: S'ha corregit el fet que la importació de fitxers ARC produïa fitxers DBF amb els camps NODE_INI i NODE_FI sempre a zero.