Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 04-03-2016
Versió: 8.0k
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit el fet que en certes situacions la funcionalitat de "Donar aire" al mapa en la configuració de la impressió no ampliava zones on realment podia perquè tenia mapa per fer-ho.