Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 02-03-2016
Versió: 8.0k
Descripció:
  • Retalla: S'ha corregit un error que feia que en alguna ocasió el programa no generava correctament les metadades.