Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 29-02-2016
Versió: 8.0k
Descripció:
  • CorRad: S'ha implementat l'opció de correcció radiomètrica automàtica, a partir de valors de referència (normalment àrees pseudoinvariants, o PIA), per a les imatges Landsat-8 OLI. Fins aquesta versió, s'usava la correcció manual per a les imatges Landsat-8 OLI.