Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 26-02-2016
Versió: 8.0k
Descripció:
  • MiraDades: S'ha corregit un error que causava que si s'editava el contingut d'un registre format per un sol camp de 254 carącters i aquest estava totalment ple, no es podia omplir el darrer carącter.