Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 25-02-2016
Versió: 8.0k
Descripció:
  • MMZ: S'ha corregit el fet que quan un mapa contenia referència a més de dues capes ArcSDE no es comprimia correctament.
  • MMZ: S'ha corregit el fet que certs noms de mapa amb caràcters especials no es descomprimien correctament en format MMZx.