Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-02-2016
Versió: 8.0k
Descripció:
  • MiraMon: S'ha revisat el símbol de grau (°) a tot el MiraMon per tal de garantir que sempre es fa servir el símbol adequat i no el símbol de l'ordinal masculí castellà "primero" (º). S'ha detectat i corregit aquest petit error en 4 aplicacions en alguns idiomes, així com en una caixa del GeMM.
  • MM32 i TIFIMG: S'ha corregit un error que impedia obrir alguns fitxers TIFF degut al fet que en algunes configuracions del sistema operatiu Windows se'ls blocava l'accés durant uns segons.