Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-02-2016
Versió: 8.0k
Descripció:
  • MM32: S'ha incorporat la capacitat de llegir fitxers de simbolització SLD en la importació de fitxers SHP de polígons i arcs al MiraMon. El fitxer SLD ha de tenir el mateix nom que el SHP. En un futur proper es preveu llegir també la simbolització d'entitats de tipus punt.