Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 18-02-2016
Versió: 8.0k
Descripció:
  • MiraDades: S'ha corregit un error introduït recentment i que feia l'aplicació no responia en intentar crear un camp nou.