Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-02-2016
Versió: 8.0k
Descripció:
  • WSHPTop i SHPTop: S'ha incorporat la capacitat de llegir fitxers de simbolització SLD en la importació de fitxers SHP de polígons i arcs al MiraMon.