Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-02-2016
Versió: 8.0k
Descripció:
  • Retalla: S'ha solucionat un error que es produïa en un cas particular de l'algorisme d'escombratge quan es retallava per fitxer marc.
  • Retalla: S'ha solucionat un error que feia que, en un cas particular, l'algorisme directe quedava encallat i no finalitzava l'execució.