Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 04-02-2016
Versió: 8.0k
Descripció:
  • BDPNT: S'ha solucionat un error en el nombre de paràmetres, que es mostrava incorrecte (tot i no ser així en el sistema operatiu Windows XP).
  • CorrGeom: S'ha solucionat el fet que la finestra no mostrava el filtre *.jpg en el cas de ràsters.
  • MM32: S'ha incorporat la capacitat d'especificar una URL en la publicació i exportació de mapes vectorials del MiraMon quan es genera un fitxer SHP i s'inclou la simbolització en un fitxer SLD (SLD-OGC v.1.0.0) en UTF-8.
  • MM32: S'ha canviat la codificació a UTF-8 en la publicació i exportació de les metadades dels mapes vectorials del MiraMon a SHP des de l'opció de la barra de botons.