Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 03-02-2016
Versió: 8.0j
Descripció:
  • MiraMon: S'ha compilat l'MM32 com a primera aplicació amb suport a Service Data Objects, SDO, per tal de poder accedir a dades geogràfiques emmagatzemades en sistemes gestors de bases de dades com els proporcionats per l'empresa Oracle (més informació: http://www.oracle.com/technetwork/articles/entarch/sdo-095295.html). En els mesos successius s'anirà dotant d'aquesta capacitat als principals mòduls de suport del MiraMon (MSA), tot i que els mòduls que de moment no puguin accedir directament als recursos via SDO ho podran fer via importació de dades SDO des del menú "Fitxer | Importar | SDO --> PNT,ARC/NOD,POL"