Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-01-2016
Versió: 8.0j
Descripció:
  • TiraVec: S'ha corregit el fet que en rasteritzar polígons no topològics el recompte d'objectes informat a l'usuari per pantalla presentava valors fora de rang, tot i que la rasterització era correcta. A més, s'ha solucionat que, en determinades condicions, l'àmbit rasteritzat podia ser incorrecte.