Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 11-01-2016
Versió: 8.0j
Descripció:
  • ANSIOEM: S'ha corregit un error introduït recentment i que feia que l'aplicació no convertís els fitxers OEM a ANSI (el fitxer resultant era idèntic).