Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-12-2015
Versió: 8.0j
Descripció:
  • RasTop: S'ha fet una recompilació amb un compilador (VS) que evita problemes de gestió de memòria en ràsters complexos.