Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-12-2015
Versió: 8.0i
Descripció:
  • InterPNT: S'ha corregit un error en el títol del ràster resultat, quan s'aplicava el mètode invers ponderat de la distància. En alguns casos es documentava un exponent diferent al sol·licitat per l'usuari. És important remarcar que el ràster resultat sempre s'ha generat correctament, aplicant l'exponent demanat per l'usuari: l'error era només en el títol.