Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 18-12-2015
Versió: 8.0i
Descripció:
  • WVargram: S'ha corregit un cas en què l'aplicació donava error en la generació del variograma ajustat de la modelització.
  • RasTop: S'ha corregit un error en què l'aplicació no funcionava correctament amb fitxers molt grans (desenes de milers de files).