Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-12-2015
Versió: 8.0i
Descripció:
  • CreaTop: S'ha corregit el fet que l'aplicació no funcionava correctament en ordinadors on un executable no podia cridar-ne un altre per limitacions del propi ordinador.