Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 09-12-2015
Versió: 8.0i
Descripció:
  • MM32: S'ha solucionat uns casos particulars de triangles en estructures TIN (en concret triangles aïllats i algun cas molt concret de triangles en certes posicions de l'envolupant convexa) en què la consulta per localització, en comptes d'informar de l'alçada exacta, informava de l'interval [mínim,màxim] dels vèrtexs del triangle, com fa el programa per a polígons de més costats o per a polígons en què hi ha vèrtexs amb sensedades o més d'una dada 3D per vèrtex.
  • CanviRes: S'ha implementat el criteri de triar el valor mínim del conjunt de píxels implicats en el resultat de sortida pel cas de contracció.