Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 26-11-2015
Versió: 8.0i
Descripció:
  • MM32: S'ha detectat que en ordinadors amb Windows 7 i determinades targetes gràfiques (com ara Intel 82579 LM) el pintat de línies seleccionades per localització pot presentar un aspecte trencat en segments llargs i força verticals (però no totalment). Pel fet de tractar-se d'un error del driver de la targeta gràfica, no és possible aplicar cap solució senzilla per a aquests models de targeta. El problema és purament visual i no té cap implicació analítica, ni afecta a la impressió, etc.