Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-11-2015
Versió: 8.0i
Descripció:
  • WCalcIMG i CalcIMG: S'ha millorat la comunicació entre el MiraDades i la utilitat de Calculadora de camps incorporada a WCalcIMG i CalcIMG. Ara la calculadora es desvincula en tancar la sessió del MiraDades. D'altra banda, un nou botó a la calculadora permet obrir la DBF activa amb el MiraDades o modificar l'estructura de la taula si la DBF ja està oberta. En tancar la finestra de modificació de l'estructura de la taula ara s'actualitza la calculadora permetent així treballar amb un camp resultat nou sense haver de tancar la calculadora. S'ha aplicat etiquetes idiomàtiques i més genèriques per al control de canvi de mode entre "Calculadora de capes" i "Calculadora de camps". La icona de la calculadora ja torna a ser la normal d'altres MSA; també s'ha solucionat un error que feia que s'agafés la icona de les DBF. S'ha incorporat la solució a un error que feia que no se seleccionés l'extensió correcta en seleccionar els arxius per a desar fórmules o fitxers IMG resultat.
  • MiraDades: S'ha millorat la comunicació entre el MiraDades i la Calculadora de camps. Ara el MiraDades informa la calculadora que s'està tancant si en té una sessió vinculada.