Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 19-11-2015
Versió: 8.0i
Descripció:
  • MiraDades: S'ha corregit el fet que el programa no avisava si la DBF oberta estava blocada per alguna altra aplicació.
  • MM32: S'ha modificat un comportament en el qual l'obertura d'una DBF a partir de la finestra de consulta per localització no tancava la finestra i deixava blocada la DBF que es volia obrir.
  • RasTop: S'ha corregit un cas en què el programa quedava penjat al final del procés i s'ha incorporat un missatge en el moment d'agrupar polígons per evitar que sembli (en els casos de molts polígons) que s'ha quedat aturat.