Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 18-11-2015
Versió: 8.0i
Descripció:
  • MiraMon: S'ha incorporat el classificador d'imatges de teledetecció kNN a través del menú "Eines | Classificació d'imatges | Classificador per nombre de veïns més propers (kNN)".
  • MM32: S'ha corregit un error que feia que en algunes versions del sistema operatiu Windows en xarxa amb certa configuració local les anotacions no s'obrien correctament.