Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-11-2015
Versió: 8.0f
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un error en la caixa de digitalització d'entrar les coordenades per teclat que provocava que no s'actualitzaven correctament els objectes digitalitzats.